top of page

Members

Anne Alexandrou (Pourakis)
Tony Antoniou
Christina Athanasiou
JOhn Barous
Angie Beis
Menelaos Belitsis
Helen Christakos
George Christides
Helen Cunsolo
Angelo Damakis
Agathi Delegos
George Dinos
Evangelia Doukakis
Demtris Drakonakis
Marwart Elenis
Costas Eliades
Olga Evdos
Kalliope Evdos
Vayia Gams
Theony Garatziotis
Irene Georgatos
Stathi Georgiou
Vasoula Georgiou
Peter Giannopoulos
Athena Halkias
James Hartofilis
Maria Hartofilis
Cally Hartofilis (Panayiotakis)
Evi Isaakidis
Pandora Isaakidis
Nicholas J. Hartofilis
Teddy Kasapis
Nomiki Kastana
Sofia Kelesidis
Kiki Kiropoulos
Nitari Kokiasmenos
Nicholas Kokinakis
Vaso Kontis
Michael Kotrozos
Joanna Kouridakis
Agnes Kyriakopoulos
Nick Kyriakopoulos
Greg Kyrogiou
Helen Lambrakis
Spiro Levis
Stephanie Litsas
Hariklia Lymberopoulos
George Lymberopoulos
Patula Mandrozos
Eracleous Margarita
Konstandinos Maroulis
George Menexas
Marietta Menexas
Anna Mitrotasios
Olympia Moukas
Georgia Nicholaides
Nancy Nicolelo Litsas
Sotiria Padula
Yianni Panagiotakis
Constantina Papageorgiou
Vivian Papamichael
Anthony Papamichael
John Pavlo
Nick Pavloy
Joy Petrakos
Mike Polychroniades
Georgia Polyderou
Anna Poulimas
Perry Poulos
Father Anastasios (Ernest) Pourakis
Pauline Roditis
Bill Roussis
John Saketos
Elena Sarellis
Paula Sfakianos
Irene Siderakis
Anthony Sideris
Amalia Sideris
Nick Simos
Nick Tavantzis
Argie Themelis
Maria Tsakidis
Maria Zamagias

bottom of page