top of page

1970s

Class of 1970

Anastasiou Anastasia
Andreadis Janet
Baimas John
Barkas Dionysios
Barous John
Barulich Laura Jean
Benetos George
Boutsikakis- Gizas Valarie
Boutsikos Peter
Bulgaris Suzanne
Cartselos John
Controveros Cally
Diapous-Anastasiadis Dorothy
Douris Peter
Elias Michael
Facatselis John
Georgatos- Hartofiles Irene
George Donne
Gerarkis Anne Marie
Giannatos Constantinos
Giannoutsos- Spiridakis Sandy
Gouvakis George
Harris Barbara Georgia
Hiotakis Helen
Iakovos Chris
Kalesioris Demetrios
Kalogiannis Angelos
Karasoulis James
Katsardis William
Kotopoulos- Stathopoulos Aphrodite
Lagoumis Vivian
Lekanides Gregory
Liakis Nicholas
Loumakis Dionysia
Maglaras George
Maurice Dimitrios
Meletis Joanne
Michael Andrew
Moshouris Nicholas
Mougias Vasiliki
Moustoukas- Rontiris Mary
Papazissis- Ioannou Elaine
Pappas Nick
Paraskevas John
Pavlo Tessie
Pavlou-Liosis Kathy
Poulos Perry
Psaros- Iakovos Galatia
Psomiades John
Santis Jimmy
Soteriou Soterakis
Stamos Francesca Maria
Stavrolemou Elizabeth
Tassoulas Nicholas
Tzoumas Andrew
Varnavas Stella
Varvaris Eugenia
Vasiliades Despina
Yirgoryadis Mina
Zaloumes Bessie
Zigouris, MD Dean
Zoukas AlexandriaClass of 1971


Antonucci- Missir Elizabeth
Antypas Georgia
Bais Kristine
Cartselos Peter
Chryssiades Mary
Cocorikas Despina
Condiles Adrienne
Condiles Diane
Constantine- Sideris Georgia
Coundouris- Ghiglieri Nicolette
Diakantonis Tony
Diaz- Giotis Yvonne
Evans Gregory
Figitakis Peter
Foleros-Spera Angela
Joannides Costa
Kalfas Nicholas
Koutsouras Irene
Lagoumis Gus
Lecomples Emily
Mellina Gregory
Michael Matthew
Neocleous Chris
Nicolae Michael
Pallas Jim
Panayiotakis- Hartofilis Cally
Papadoulis Irene
Papamanuel Evelyn
Papazissis Elaine
Pappas- Facotselis Kaye
Paspalas Ellie
Sarlanis Andrea
Serras Gerasimos
Shiftouri Nestor
Shioshilos Pana
Stavropoulos Christ
Theodorou Ted
Tsouris John
Varfis Demetrios
Varkanis Maria
Zachary Helen
Zaferos John
Zangos Gus
Zervos John

Class of 1972

Ambadjes Barbara
Antoniou Antonio
Argenzie Barbara
Artemiou Athena
Bakolia Peter
Bochis Calliope
Cocorikas-Ternas Angeliki
Constantaras Kalliope
Denis- Napolitano Helen
Doykos Eve
Draga Aspasia
Economos- Ioannou Helen
Fotopoulos Georgia
George Steven
Gravanis Emily
Ioannou Nicholas
Joannides Stanely
Kagabines, DDS Evelyn
Kalantzopoulos Gus
Kalyvas Philip
Kanakos-Psimogiannis Helen
Kassos-Balasis Alexandra
Kotsias Athena
Kotsos George
Litis Georgia
Lombardi- Matzakis Toni
Mavromatis-Voyiatzis Connie
Melis Amelia
Mellina- Savarino Stephanie
Michaelides Mersina
Noulas Gregory
Pagonis Karen
Papakostas Demetrios
Pappas Parthenopi
Parthenis Pouloudia
Pavlou Nick
Peratsakis Constantina
Petrakopoulos Nick
Philippidis Adamantios
Priovolas Elaine
Rally Evangeline
Roussis John
Safos Basil
Sideropoulos Maria
Siomkos Constance
Skiadas John
Soteriou Constantine
Spiridakis Tony
Soteriou Constantine
Staikos Tasia
Tchaconas Julie
Tritsis Linda
Tsiolas George
Tsirantonakis Margaret
Yokovon Helen
Zigouris-Gibbons Aspasia

Class of 1973

Aloizu Maria
Anastasiou Michael
Antoniou Nicholas
Beitz Diane
Cochikas Michael
Condos Angelo
Damalas Stefanos
Economides John
Evangelou Eve
Evans Andy
Frantzis- Nicholas Maria
Georghiou George
Gialitis Ann
Giannoulis Anastasia
Halkias Andriana
Hantziantoniou John
Kaletsis John
Kanellis Paul
Kassiotis Peter
Kokkides Kirk
Kordas, Atty Nicholas
Koumoutseas Vasilios
Kratsios Melody
Liolas- Costaras Anna
Mandakas- Christo Georgia
Metaxas Dina
Michael- Damalas Anastasia
Mougias Harry
Nanos Christopher
Nastos Tom
Nicolelis- Litsas Nancy
Papaionnou- Manaridis Maria
Papatheordorou Theodoros
Papoutsis Dino
Pappas Christopher
Pappas Tommy
Patunas Zoe
Pavlou Anna
Pavlou Nick
Saketos John
Savides Steven
Sekkas Anastasia
Serras Constantine
Tavantzis Nicholas
Tomais Andreas
Toskos Kosmas
Tsarouchis George
Tsiames Emmanuel
Tsiames Mark
Tsillis Maria
Tsouris Paraskevi
Varvaris Efthalia
Vlavianos James
Volikas Maria
Yankopoulos Mary
Zachariades Catherine
Zaferis George

Class of 1974

Aldi Nicholas
Argenzio John
Bekios Tammy
Chiotis Calliopi
Christy Chris
Dourmas Maria
Gdisis Elizabeth
Georghiou Christos
Gouvakis Demetrios
Hadjes Katherine
Handrinos Eleni
Hartopitsos Gary
Kalfas Thomas
Karageorge Eugenia
Katsanos Evanthia
Kontomanolis- Panayiotakis Pauline
Koutellou Christina
Koutsouras Sophia
Kratsios- Conklin Naomi
Kyriakides Stella
Maglaras Nicholas
Mahoven Anastasia
Marcopoulos- Emexezidis Jenny
Melis Anna
Moshouris Irene
Neocleous Kyriakos
Orfanos Dino
Papachristou Michael
Papaioannou Haralambos
Papastefanakis-Karagianna Joanne
Papoutsis Helen
Pappas Helen
Poulakes Demetrios
Priovolou Athanasia
Rallis Eleonora
Saketos Athanasia
Saketos-Repucci, MD Maria
Sarantis Athanasia
Sarlanis Pandelis
Skinas- Asselanis Olympia
Souris Maria
Spandemos Angelo
Spanos Rose
Sparagis Matoula
Sparangis Elias
Stavroulakis Christina
Tembelis Alex
Theofanis-Yuelys Pauline
Tsemelis Evelyn
Tsiklides James
Tsiolas Gus
Varnavas Frank
Vlahos, MD George
Vlavianos Costas
Yankopoulos Larry
Yunakov Michael
Zaferes Christine
Zias Katy

Class of 1975

Aloizos Stavros
Amendola Cynthia Ann
Antoniou Leonidas
Apostolou Nicole
Augoustatos Catherine
Bouzas Ntina
Christodoulou Paula
Condzal Paula
Constantine Jack
Constantinou Costas
Diacovasilis-Samaras Eugenia
Drongitis Asimina
Fakatselis Tom
Georgiouis Pantelis
Golfinopoulos Nicholas
Haritos Rosa
Hatzis Georgette
Janos Evangelia
Kardaras Demetrios
Karvonis George
Kiousenterlis Maria
Kiriagis Harriet
Kotsos Pota
Laoudas Jeanie
Lazarides Theano
Malahias Antonia
Malahias Evangelos
Manolis Vasiliki
Marchelos Spiros
Marcopoulos Jeyy
Mavrogiannis Steven
Menakis Maria
Michael Costas
Michalos Pauline
Mitsakos Teddy
Moundros Matrona
Papamichael Helen
Papanicholaou Michael
Papasimakis Vassiliki
Rassias Nicholas
Saketos John
Sarvonides Nick
Shioshilos Andrea
Skotidas Gus
Soteriou Andreas
Spanos Melanthia
Staikos Nicholas Peter
Thalasinos George
Theodorou Jackie
Theofanis-Nedo, Atty Roula
Vafiades Niki
Vlahos, MD Aristotelis
Vlasseros George
Vrionedes Chris
Xenakis Katherine
Zinon Cathy

Class of 1976

Antoniou Vassiliki
Argiris Leonides
Artemiou Peter
Averkiou Peter
Bais James
Batalas Bessie
Bellas John
Botsaris Peter
Condos Rany
Condzal Gus Dean
Conelias Peter Paul
Coundouris Peter
Economos Sandra
Eleftheriades Michael
Gatzonis George
George Stephanie
Georgeopoulos Maria
Gregoras John
Hadges Joan
Haratzaris Spiridoula
Hatziantoniou Nick
Hatzigeorgiou Demetrios
Horafas- Ioannou Georgia
Hrionides Ekaterine
Kalivas Vasiliki
Kandis Kathy
Kapsalis Joanna
Karastathis Vasilios
Kasapis Theodoros
Kassapidis Dimitrios
Katartzis Fotene
Kaziannis Olga
Kokides Anna
Koroneos- Singas, MD Effie
Liolis- Vretakis Emily
Loukatos Andromache
Mallios Thomas
Mandrozas Patula
Matarangas Barbara
Menakis Joanna
Mougias Areti
Nicolelis Joanne
Panagiotopoulos James
Panayotakis Gus
Papadatos Gregory
Papakostas Zoe
Papantoniou Steve
Papatoniou Steven
Papazoros John
Parckys Irene
Patras Sultania
Patras Tania
Pavlou Sophia
Perdikakis Maria
Raptis Peggy
Safos Smaragda
Sakalis Anna
Singas, MD Effie
Skiadas Lina
Solomou Kyriakos
Spanos Stacy
Tetenes Toula
Toskos Kosmas
Tsambazis Philip
Tsiames Alexander John
Vardamaskos Catherine
Varelas Eva
Vrionedes Leon
Xelas Alexandra
Zachariadis- Loizidis Anna
Zicopoulos George
Zinon Helen

Class of 1977

Aldi Steven
Andreadis Irene
Andriotis Kyriaki
Andriotis Nikitas
Angelopoulos George
Bekos Cathy
Bowden- Antonakos Maria
Constantinou Andreas
Dourmas Georgia
Drongitis Andriana
Georgiadis Isaak
Giokas Panagiotis
Grivas Harry
Handrinos Anastasi
Hantzios Jenny
Hatziantoniou George
Hatzinikolaou Costas
Hiotis Stamatios
Ioannou Vicky
Janoutos Kathy
Kaouris George
Kapetanos John
Karageorge Basil
Karkides Constantinos
Katras Charles
Katsaros Maria
Kiousenterlis Helen
Koveos Maria
Latos Andrew
Mihas Margaret
Miroulis Constantine
Papadopoulos Arhontoula
Papoutsis Anastasia
Philippidis Alexander
Rassias Dennis
Siderias Kalliope
Skotidas Aleca
Soumalas Vasiliki
Stagias Karen
Tassoulas Kenny
Varkoutes Chris
Xelas Cynthia

Class of 1978

Aldi Michael
Anastasiades Doris
Antoniou Bill
Beltsios Anthony
Betzios Peter
Chrisanthakopoulos Nicolitsa
Constantine James
Corossis Frances
Coundouris-Antonakos Vivian
Gamagari Zoi
Georgiou- Moustakas Dafine
Gogonas Maria
Golfinopoulos Artemis
Gountas Victoria
Hantzios George
Haralambou George
Haritos Calliope
Hatziantoniou Alexander
Jeffries Joanne
Kalabacus James
Kaloutzis Aphrodite
Kalyvas Smaragda
Kardaras Nicholas
Karithrakas Kallie
Karolis Angela
Karonis Mario
Kartsonis Vivian
Kassapides Elias
Katos Kiki
Katsiaris George
Kazos Constantinos
Kiriazis Socrates
Koumoutseas Spiro
Kyriakides John
Lazarides George
Loukatos Evangelos
Malacos Agatha
Malahias Christina
Mavridis Dimitrios
Moutsiakis George Leonidas
Nitsas- Toskos Agnes Connie
Papadopoulos Chris
Papoutsas Thomas
Pappas Vasilios
Pavlou Demetra
Poulakas Helen
Psillides Despina
Sakalis Elias
Soumalas Constantinos
Stafilias Haralambos
Stamoulis George
Tembelis Nicholas
Theodosiou Toula
Theoharakis Aristedis
Tsiames Nicholas
Vafiades Popi
Xelas Peter
Zicopoulos Mary

Class of 1979

Adamopoulos Evanthia
Anagnos Virginia
Antoniou Nicolas
Arnaotoglou Mike
Base Nick
Bekios Louis
Beltsios Athanasios
Betzios Demetrios
Boudouvas Nick
Bournias Angelo
Carpentieri Diana
Chryssides James
Condzal George
Demakis Niki
Demetriou John
Diakomihalis Anthoula
Gasparis Milton
Gatzonis Michael
Gougounis Harriet
Gouvakis Victoria
Grivas Ekaterini
Hadges Louise
Hartofilis James
Hatzis Despina
Henges George
Ioannides Harris
Jannes Sophie
Kalogiannis Joyce
Karasavidou Demetra
Kassapides Emily
Kassiotis Irene
Kavourias Barbara
Kontaratos Sandy
Kordonec Kathy
Kotsias Evangelia
Koutellou Laura
Koveos Katherine
Krigos George
Ladis Peter
Latos Peter
Lecourezos Gus
Leodis George
Maglaras Maria
Makris George
Mavrikos Tina
Melissidis Dimitrios
Moshouris-Kontolios Anastasia
Mouhlas Nick
Moundros John
Neofitidis Barbara
Nikolaides Frank
Panagiotopoulos Canela
Papadatos Anastasia
Papamichael Anastasios
Papatheodorou Elizabeth
Pappas Maria
Perlatti Stella
Perros George
Podimatis Stanely
Rodopoulos Bessie
Sakellaridis Aspasia
Sakkas Peter
Shioshilos Nikos
Skotidas Nicolaos
Skuludis Theodora
Spathas Chrisoula
Stagias Helen
Theodoropoulos Elias
Tsiatras Christine
Tsouros Julie
Vandoros Kally
Vladis Joanne
Vonortas Marina
Xenakis Mathew


 

bottom of page